BREAKING NEWS

सञ्चारकर्मी तथा पत्रकार संघ सदस्यता फारम

सदस्यताको लागि आग्रह गर्नुभएकोमा तपाइलाई धन्यवाद !

  • सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारका लागि मात्र * चिन्ह भएको सूचना आनिवार्य छ !
 

Verification

फाइल तथा फोटो 1 Mb भन्दा सानो अपलोड गर्नुहोला !

थप जानकारीका लागि मोबाइल : ९८४७०९६९९२,  ९८४५३२८६८८ (कावासोती), ९८४५०६७०४४ (गैंडाकोट), ९८४७०२६५१८ (बर्दघाट)

ad